Werken in de Forensische Zorg

Hoe ziet de wereld van de Forensische Zorg eruit?

Het werkveld van de Forensische Zorg is breed. Vaak kennen mensen de Forensische Zorg vanuit het begrip tbs. Maar het werkveld is zoveel breder dan dat. Je kunt kiezen tussen klinische zorg en ambulante zorg en verblijfszorg. In de Forensische Zorg wordt gebalanceerd tussen de juiste combinatie van zorg, behandeling en beveiliging. Naast de zorgverlening is passende beveiliging en risicomanagement van groot belang. Het niveau van de beveiliging verschilt per instelling.

Wat betekent werken in de Forensische Zorg?

Werken in een forensische instelling is niet voor iedereen weggelegd. Het vraagt veel van je. Het niveau ligt enorm hoog, je hebt te maken met met zorg, behandeling en beveiliging, met patiënten die een delict hebben gepleegd en daar veroordeeld voor zijn. Alles draait om vertrouwen geven en krijgen. Grenzen stellen bij anderen en jezelf. Niet kijken naar hoe iemand nu is, maar naar wat iemand weer kan worden. Zodat ze op termijn zelfstandig een bestaan in de maatschappij kunnen opbouwen. Beschik jij over de juiste mentaliteit en skills? Bekijk hier waar in jouw buurt een forensische instelling te vinden is.

Forensisch psychiatrische afdeling Reinier van Arkel
PlayPlay

Praktijkverhalen van mensen in de Forensische Zorg

Om een beeld te schetsen wat het werk inhoudt, vind je hier een aantal verhalen van collega’s met verschillende beroepen uit diverse instellingen. Mensen die trots zijn op hun werk in de Forensische Zorg.

Kijk verder

Welke banen vind je in de Forensische Zorg?

Momenteel zoeken we groot aantal mensen voor diverse forensische instellingen door heel Nederland. Denk daarbij aan verpleegkundigen, sociotherapeuten, groepsleiders, GZ-psychologen, (master) psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, ervaringsdeskundigen, beveiligers, psychiaters, vakmensen voor de dagactiviteiten en mensen op stafafdelingen zoals HRM, ICT en administratie. En dit is slechts een greep uit de diversiteit aan banen. Denk je nu; dit werk is misschien niet voor iedereen, maar wel voor mij? Kijk dan waar bij jou in de buurt een forensische instelling te vinden is.

Welke doorgroei­mogelijkheden zijn er?

Binnen de Forensische Zorg zijn er tal van mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Omdat het werkveld breed is, is het aanbod van studie- en doorgroeimogelijkheden dat ook. Werken in de Forensische Zorg betekent dat je nooit stilstaat op persoonlijk en professioneel vlak.

De Forensische Leerlijn

Zo kun je als beginnend en gevorderd professional je laten bijscholen via de Forensische Leerlijn. Dat is een kosteloze online leeromgeving speciaal ontwikkeld voor het Forensische werkveld. De Leerlijn helpt instellingen en professionals om op laagdrempelige wijze te werken aan deskundigheidsbevordering, door middel van een breed aanbod van e-learning modules.

De Leerlijn bevat 31 modules. Samengesteld door experts en professionals uit verschillende Forensische vakgebieden en gebaseerd op de nieuwste inzichten en actuele ontwikkelingen.

De Forensische Leerlijn biedt:

 

Ontdek meer

De verschillende niveau’s binnen de Forensische Zorg

1. Klinische zorg

Mensen die in aanraking komen met politie en justitie kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij in een beveiligde omgeving een passende behandeling ontvangen. Ze kunnen dan verplicht worden opgenomen in een behandel­voorziening. Daar worden ze behandeld voor de psychiatrische of psychische problematiek die ze hebben. Binnen de klinische zorg zijn vier beveiligingsniveaus.

Beveiligings­niveau 4

Een Forensisch Psychiatrisch Centrum (tbs-kliniek) is een maximaal beveiligde kliniek waar patiënten verblijven aan wie de maatregel tbs met verpleging van overheidswege is opgelegd. In een tbs-kliniek worden mensen met psychiatrische of psychische problematiek behandeld die een ernstig strafbaar feit hebben begaan. Het beveiligingsniveau is hoog en de bewegingsvrijheid voor patiënten beperkt. Het doel is dat iemand op een verantwoorde manier stap voor stap resocialiseert.

Beveiligings­niveau 3

Dit zijn Forensisch Psychiatrische Klinieken en Forensische Verslavingsklinieken. Er verblijven patiënten met complexe psychiatrische problematiek en of verslavingsproblematiek, die voor hun opname in de kliniek grensoverschrijdend of gevaarlijk gedrag hebben vertoond. Ook hier kunnen reguliere én forensische patiënten met een strafrechtelijke titel worden opgenomen. De klinieken zijn hoog beveiligde omgevingen. Het doel is dat iemand op een verantwoorde manier terugkeert in de maatschappij.

Beveiligings­niveau 2

In Forensisch Psychiatrische Afdelingen, Forensische Verslavingsafdelingen en klinieken voor Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten worden mensen met psychiatrische problematiek behandeld die voor de opname grensoverschrijdend of risicovol gedrag hebben vertoond. Op hetzelfde beveiligingsniveau worden mensen met een verslaving behandeld. Mensen met een verstandelijke beperking die gedragsgestoord of risicovol gedrag vertonen, worden in speciale voorzieningen behandeld. Patiënten worden hier geplaatst in de verwachting dat zij binnen afzienbare tijd de beveiligde omgeving kunnen verlaten.

Beveiligings­niveau 1

Dit zijn besloten afdelingen in reguliere GGZ-instellingen of reguliere verslavingszorgafdelingen. Op deze afdelingen verblijven forensische patiënten die hier starten met hun behandeling of hierheen zijn overgeplaatst vanuit een (zorg)instelling met een hoger beveiligingsniveau. Tijdens het verblijf op deze afdelingen wordt toegewerkt naar terugkeer in de maatschappij. De patiënten krijgen behalve psychiatrische zorg en behandeling, ondersteuning bij het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding.

2. Ambulante Zorg

Bij Ambulante Zorg is geen sprake van verblijf. Het betreft zorg en behandeling op afgesproken tijden op locatie, zoals een polikliniek of thuis. Ambulante Zorg wordt geboden aan mensen die een psychiatrische stoornis of verslaving hebben.

Ambulante Begeleiding

Begeleiding die wordt geboden aan mensen met een psychiatrische stoornis, verslaving en of aan mensen met een licht verstandelijke beperking die gedragsgestoord en of risicovol gedrag vertonen. Begeleiding is nodig om structuur in het dagelijkse leven te krijgen.

Ambulante Dagbesteding

Dagbesteding die wordt geboden aan mensen met een psychiatrische stoornis, verslaving en of aan mensen met een licht verstandelijke beperking die gedragsgestoord en of risicovol gedrag vertonen. Dagbesteding is voor sommigen nodig om structuur te krijgen in het leven of te leren een zinvolle invulling aan de dag te geven.

Ambulante Behandeling

Ambulante behandeling wordt geboden aan mensen met een psychiatrische stoornis, verslaving en/of aan mensen met een licht verstandelijke beperking die gedragsgestoord, grensoverschrijdend en/of risicovol gedrag vertonen. Met de hulp van forensisch poliklinische en ambulante teams worden zij geholpen om hun eigen gedrag onder controle te houden.

3. Ambulante Verblijfs­zorg

Verblijfszorg is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen vanwege langdurige psychiatrische, verslavingsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Bij verblijfszorg ontvangen bewoners persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding en verblijf.

Verblijfszorg Beschermd / Begeleid Wonen

De mate van begeleiding binnen beschermd en of begeleid wonen kan variëren van licht tot zwaar. Een Regionale Instelling voor beschermd wonen biedt persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en verblijf. Cliënten wonen beschut/beschermd. Bijvoorbeeld in woongroepen, dichtbij een ‘moederhuis’ of in kleinschalige beschermde woonvormen.

Verstandelijk Gehandicapten / Beperkten Verblijf

Een Verstandelijk Gehandicapten-verblijf biedt persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en verblijf aan Verstandelijk Gehandicapten/Beperkten. De mate van begeleiding binnen een Verstandelijk Gehandicapten-verblijf kan variëren van licht tot zwaar en is onderverdeeld in verschillende Zorgzwaartepakketten.